Polityka cookies

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Daniel Bogdan Drożdż DBD Marketing z siedzibą pod adresem Kraków ul. Pychowicka 18F/9.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
10. Zarządzanie plikami cookies. Wyrażanie i cofanie zgody
Wybierz przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
komputery

urządzenia mobilne:

 

Ochrona prywatności osób, które weszły w kontakt z DBD Marketing poprzez reklamy na Facebooku służące pozyskiwaniu kontaktów

 

1. DBD Marketing ponosi odpowiedzialność za zgodność każdej reklamy służącej pozyskiwaniu kontaktów z warunkami Facebooka w ich zakresie, Oświadczeniem dotyczącym praw i obowiązków (zdefiniowanym poniżej, w tym z Zasadami zamieszczania reklam na Facebooku dostępnymi pod adresem https://www.facebook.com/policies/ads, które obejmują Zasady dotyczące reklam służących pozyskiwaniu kontaktów, z Zasadami platformy Facebooka dostępnymi pod adresem https://developers.facebook.com/policy/) oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami i zasadami (w tym w zakresie wszelkich niezbędnych oświadczeń wobec użytkowników Facebooka).

2. DBD Marketing gwarantuje, że każda reklama służąca pozyskiwaniu kontaktów zawiera następujące oświadczenia wobec użytkowników Facebooka: (i) wszelkie oświadczenia i mechanizmy wyboru wymagane i wystarczające, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym wszelkimi niezbędnymi warunkami oferty promowanej za pomocą reklamy służącej pozyskiwaniu kontaktów (np. kryteria, które należy spełnić, aby skorzystać z oferty, data wygaśnięcia lub ograniczenia dotyczące realizacji) („Warunki oferty”), (ii) jasne i wyraźne oświadczenie, że po przesłaniu za pośrednictwem reklamy służącej pozyskiwaniu kontaktów dane użytkownika Facebooka będą podlegały zasadom ochrony prywatności Reklamodawcy oraz (iii) link do zasad ochrony prywatności Reklamodawcy.

3. DBD Marketing gwarantuje, że reklamy służące pozyskiwaniu kontaktów nie są adresowane do osób niepełnoletnich.

4. „Dane z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów” oznaczają dane użytkownika Facebooka, które użytkownik Facebooka postanowi przesłać Reklamodawcy poprzez reklamę służącą pozyskiwaniu kontaktów i które mogą obejmować adres e-mail użytkownika Facebooka lub dodatkowe informacje o użytkowniku Facebooka.

5. DBD Marketing wykorzystuje dane z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami, Zasadami platformy Facebooka, Zasadami zamieszczania reklam na Facebooku, własnymi zasadami ochrony prywatności, wszelkimi warunkami oferty, zgodami, dodatkowymi warunkami zaakceptowanymi przez użytkownika Facebooka w momencie udzielania zgody na udostępnianie Reklamodawcy danych z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów za pośrednictwem reklam służących pozyskiwaniu kontaktów, a także z obowiązującymi przepisami i zasadami (w tym wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych, reklam, telemarketingu i innymi przepisami, w tym, między innymi, o ile dotyczy, ustawą Telephone Consumer Protection Act z 1991 roku oraz jej rozporządzeniami wykonawczymi, 47 U.S.C. § 227 i 47 C.F.R. § 64.1200 oraz przepisem Telemarketing Sales Rule, 16 C.F.R., część 310, ustawą Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act z 2003 roku oraz jej rozporządzeniami wykonawczymi, 15 U.S.C. § 103 i 16 C.F.R., część 316)).

6. DBD Marketing nie sprzedaje danych z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów ani nie przekazuje takich danych.

7. DBD Marketing stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, zapewniające poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka związanego z przetwarzaniem chronionych danych oraz ich charakterem.