Jeśli chcesz przyznać lub odebrać dostęp do swojego profilu Google Moja Firma agencji wykonaj te proste kroki. Czynności te możesz też wykonać, aby sprawdzić czy ktoś ma dostęp do tego konta.

Co się stanie, gdy przyznasz dostęp do konta Google Moja Firma?
Dzięki przyznaniu dostępu wybranej agencji do Twojego konta Google Moja Firma ta będzie miała możliwość używać tego konta w zakresie, w jakim przydzielisz jej dostęp.
Co będzie potrzebne?

  • Dostęp do Twojego konta Google Moja Firma (login, hasło do konta w Google, na którym założono tą usługę).

Przyznawanie dostępu do Google Moja Firma

  1. Zaloguj się do Google Moja Firma
  2. Przejdź do swojej lokalizacji.
  3. Z menu po lewej wybierz “Użytkownicy”, a następnie w oknie “Zarządzaj uprawnieniami” kliknij +
  4. Podaj email, wybierz rolę i kliknij “Zaproś”.

Odbieranie dostępu do Google Moja Firma

  1. Wykonaj kroki jak przy przyznawaniu dostępu,
  2. Będąc w oknie “Zarządzaj uprawnieniami” kliknij X (Usuń) przy osobie, której chcesz odebrać dostęp.